Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

Preinscripció a CF grau superior - curs 2017-2018

Per ser admès o admesa en aquest institut com a nou alumnat per cursar cicles formatius de grau superior de formació professional cal presentar:

  • la sol·licitud de preinscripció i,
  • la documentació corresponent

La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible en aquest web o al web del Departament d'Ensenyament que s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc durant el calendari de preinscripció establert.

 

Presentació de les sol·licituds de la preinscripció oficial:

Properament us ampliarem aquesta informació

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.