Institut de Santa Coloma de Farners

Cicles formatius de grau superior

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional s’obté el títol tècnic superior.

Per accedir al cicle formatiu de grau superior de formació professional cal tenir algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
  • haver superat la prova d'accés (per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir)
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per accedir a aquest ensenyament cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament:

  1. la sol·licitud de preinscripció, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc, i,
  2. la matrícula

Informació


Beques generals estudis postobligatoris 2017-2018 (TERMINI: 3 OCTUBRE 2017)

Tramitació:  · La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.esa l’apartat corresponent a “Tramites y  Serv…

Llegir més [+]

Preinscripció a CF grau superior - curs 2017-2018

Per ser admès o admesa en aquest institut com a nou alumnat per cursar cicles formatius de grau superior de formació professional cal presentar: la sol·licitud de preinscripció i, la documentaci…

Llegir més [+]

Matrícula CF grau superior - curs 2017-2018

La matrícula a cicles formatius de grau superior de formació professional es tramita presencialment a la secretaria de l'institut. Termini de matrícula ordinària: dilluns 17 de juliol: Administra…

Llegir més [+]