Institut de Santa Coloma de Farners

Reconeixement

El servei de Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials, s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Aquest servei té un preu públic de 18 € per Unitat Formativa.


Informació


Carta de compromís

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU El centre IES de Sta. Coloma de Farners es compromet ha realitzar un ser…

Llegir més [+]

Llista definitiva d'admesos al servei de reconeixement

 Llista-definitiva-servei-reconeixement-juny-201720170620.docx

Llegir més [+]

Formalitzar la matrícula reconeixement

Per formalitzar la matrícula al servei de reconeixement a la familia corresponent, s'ha de presentar segons el calendari previst:  Full de Matricula_reconeixement_ADM  Full-de-matricula-reconeixem…

Llegir més [+]

Llista definitiva junta reconeixement

Llista definitiva junta reconeixement    

Llegir més [+]

Inscripció Reconeixement

SOL.LICITUD I ADMISSIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT INSCRIPCIÓ  DEL                           AL  Sol.licitud i adminissió al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assol…

Llegir més [+]