Institut de Santa Coloma de Farners

GEP (Generació Plurilingüe) - Activitats escolars

Programa GEP (Generació Plurilingüe): curs 2018-2021

Des del curs 2018-2019 l’Institut de Santa Coloma de Farners forma part del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint així el seu creixement acadèmic. El programa GEP és una iniciativa del Departament d’Ensenyament que ofereix als docents eines, recursos i metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE).

Concretament, des del nostre l’institut s’ha optat per impartir alguns continguts curriculars en llengua anglesa. Durant el curs 19-20 s’estan realitzant algunes activitats o projectes en anglès en les matèries següents:

  • Ciències Naturals a 2n i a 3r d' ESO
  • Geografia i Història a 2n i a 3r d’ESO
  • Matemàtiques a 3r d'ESO (activitat SEQUENCES) i a 4t d’ESO
  • Educació Física a 4t d’ESO
  • Religió
  • Aula d’Acollida
  • Activitats o projectes de centre que incorporen l’anglès: Xarrabascos, Crèdit de Síntesi (ESO) i Treball de Recerca (batxillerat)