Actualitat

Beques generals estudis postobligatoris 2021-2022 (TERMINI: 30 SETEMBRE 2021)

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

·         La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la web www.becaseducacion.gob.es

 

·         No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

 

·         Qui al·legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

 

·         Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer del pis vigent del curs 2021-2022.

 

·         En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol·licitud de beca.

 

·         Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza el 30 de setembre de 2021 (inclòs).