Institut de Santa Coloma de Farners

COMPRA D'ORDINADOR

Beques generals estudis postobligatoris 2017-2018 (TERMINI: 3 OCTUBRE 2017)

Tramitació:

 · La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.esa l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es

 ·     No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

 ·  Qui al.legui independència familiar i econòmica haurà dejustificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

·   Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2017-2018.

·   En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol.licitud de beca.

·    Recordeu que el termini per presentar la sol.licitud telemàtica finalitza el 3 d’octubre de 2017 (inclòs).