Institut de Santa Coloma de Farners

Escola Verda - Activitats escolars

PLANING ANUAL CURS 09-10

La Comissió Escoles Verdes la formem representants de alumnes, professors, personal d’administració i serveis, pares. El treball forma part de l’Agenda 21 de la Generalitat de Catalunya que té com a una de les seves actuacions prioritàries la reorientació de l’educació vers el desenvolupament sostenible. El nostre institut va entrar en aquest pla fa tres anys com es pot veure en una placa a l’entrada del centre.

A partir de 2006 es va constituir la Comissió d’Estudiants per una Escola Verda, que actua de forma independent però coordinada amb la Comissió Escoles Verdes.

ACCIONS QUE S’HAN FET EN ANYS ANTERIORS:

Diagnosi de consum de llum elèctrica: Es fa un seguiment del consum elèctric a les aules, laboratoris i espais de professors durant tota una setmana per tal de poder valorar quin és el nostre consum energètic diari.

Intercanvi de llibres per Sant jordi
Al 2006 ens van donar el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Articles de sensibilització a la revista
Exposició de bolets a la fira de la Ratafia
Dia del Medi Ambient
Reducció del consum de paper a l’institut
Diagnosi i protocol de residus

ACCIONS PREVISTES PEL CURS 2009-2010


Núm. Actuació (títol) INICI
1* Reutilització dels llibres de text Segueix del curs anterior
2* Ambientalització curricular Depèn actuació
3 Revisió i millora del protocol de residus 1r. Trimestre
4 Compostatge Segueix del curs anterior
6 Dia del Medi Ambient i Premi Medi Ambient 2n. Trimestre
7 Difusió tasca Escoles Verdes (delegat verd) 1r. Trimestre
8 Estalvi Energètic I. Energia al centre 2n Trimestre
9 Escoles Verdes surten a fora (exposició bolets i altres...) 1r Trimestre
10 Trobada comarcal comitès ambientals d’alumnes 1r. Trimestre . TROBADA A L'IES D'ARBÚCIES
11 Comissió IES Verd (alumnes) 1r. Trimestre
14 Estalvi energètic (II) 3r. Trimestre


QUÈ CAL FER SI VOLS SER DE LA COMISSIÓ D’ALUMNES

Fer-ho saber al teu tutor, als alumnes que us acaben de visitar o a Montse Vehí

Se us convocarà a una reunió la segona o tercera setmana del curs

Proposo que poseu a la pissarra el meu e-mail: montsevehi@gmail.com i el d’algun de vosaltres i si algú vol fer-nos saber que vol entrar a la comissió que ho faci per e-mail. Com va dir en Jaume penso que vosaltres sou millor enllaç que qualsevol professor.

QUÈ IMPLICA

Assistir a les reunions de treball que acostumen a ser a les tardes que tenim lliure o algun dia a final de classe. Sol ser un cop al mes a menys que hi hagi alguna cosa urgent (Fira Ratafia, Dia Medi Ambient). A vegades si és per concretar alguna cosa curta quedem a l’hora del pati i en casos molt excepcionals en alguna hora de classe.