Institut de Santa Coloma de Farners

Escola Verda - Activitats escolars

PROTOCOL DE RESIDUUS

PROTOCOL BÀSIC DE GESTIÓ DE RESIDUS.
IES Santa Coloma de Farners
LA PRIMERA NORMA ÉS REDUIR, no produir tants residus és el millor per Al medi ambient. Si no es pot evitar caldrà que llencem cada envàs al seu contenidor. RECORDEM:
ENVASOS PLÀSTIC I METALL
Papereres i cubells grocs: als passadissos i pati hi ha papereres grogues on llençar per exemple: l’alumini, plàstic i brics.

Hi ha departaments on es recull el plàstic, en els que no es fa es demana sortir al passadís a tirar les deixalles d’envasos.
PAPER
Cistella blava: s’hi llença tot el paper que ja no és útil, per reciclar
Capsa blava: s’hi posen els papers encara útils, per reutilitzar.

NORMATIVA BÀSICA:
1: Quan la capsa de paper del departament estigui plena es portarà el que sobri a consergeria. Es pot nomenar un o una responsable però caldria que fos tothom.

2: La capsa de paper de les aules ha de tenir sempre paper. El dia setmanal de tutoria el delegat verd en revisa el contingut; si falta paper, la porta a consergeria i la reomple. Si entre setmana es buida, qualsevol professor, professora, alumne o alumna hauria d’anar a omplir-la aprofitant el canvi de classe o la tornada del pati.
ORGÀNIC
Es recull als menjadors en cubells marrons
REBUIG
Es tira tot el que no es pot reciclar a les escombraries de classe i les de color gris de pati i passadissos. Mocadors de paper usats, bolígrafs trencats, punta de llapis, per exemple.
EL MEDI AMBIENT ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS.
Insistim als companys (estudiants, professors, treballadors, pares i visitants) que tirin cada deixalla a on correspon.