Institut de Santa Coloma de Farners

En aquest apartat podreu observar amb detall alguns dels espaix del centre.

Entrada

Entrada

La porta principal d’accés a l’institut ens situa a l’entrada, un lloc que enllaça amb diferents zones del centre: el passadís de la planta baixa, les escales del primer pis, les sortides cap…

Llegir més [+]

Biblioteca

Biblioteca

Situada en el primer pis, la biblioteca és un ampli espai que convida a la lectura i el treball, en el qual els alumnes poden gaudir dels ordinadors i de connexió a internet.

Llegir més [+]

Sala polivalent

Sala polivalent

La sala polivalent és l'espai destinat als actes de gran format de l'IES: claustres, reunions de pares, xerrades, conferències, celebracions, concerts, exàmens, ... Té una capacitat per a 120 pers…

Llegir més [+]

Taller d'Educació Infantil

Taller d'Educació Infantil

Aquesta aula específica s’utilitza per desenvolupar els continguts pràctics dels crèdits del CFGS d’Educació Infantil. La resta de continguts d’aquesta especialitat s’imparteixen en aules …

Llegir més [+]

Aula de dibuix

Aula de dibuix

L’IES disposa de dues aules específiques de dibuix per tal d’impartir les matèries de Visual i plàstica als alumnes d’ESO i de Dibuix tècnic per als alumnes de Batxillerat. Aquests espais in…

Llegir més [+]

Laboratori

Laboratori

L’IES disposa de tres laboratoris (Física, Química i Biologia-Geologia) destinats a l’experimentació en les matèries de l’àmbit científic que s’imparteixen a l’ESO i el Batxillerat. Aq…

Llegir més [+]

Pati exterior

Pati exterior

El pati de l’institut està format per una extensa zona de pistes que incorpora zones per a la pràctica d’esports com el futbol, el bàsquet i el tennis taula. La pista central delimita en un del…

Llegir més [+]

Aula informàtica

Aula informàtica

El centre disposa de dues aules d’informàtica equipades cada una amb 16 ordinadors en xarxa i amb connexió a internet de banda ampla, per tal d’afavorir l’ús i l’aprenentatge dels alumnes e…

Llegir més [+]

Taller d'Electricitat

Taller d'Electricitat

Els alumnes del CFGM d’Equips i instal·lacions electrotècniques realitzen les pràctiques de l’especialitat en aules amb equipaments específics: taller d’electricitat, taller d’automatismes…

Llegir més [+]

Aula genèrica

Aula genèrica

La majoria de les aules de la planta baixa i del primer pis tenen una capacitat per a acollir de 30 a 35 alumnes. Tots els grups d’ESO disposen de la seva aula de grup com a espai de referència. Al…

Llegir més [+]