Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA POSTOBLIGATORIS

Benvolgudes famílies i alumnes,

Us comuniquem que del 12 al 16 de juliol cal fer la matrícula de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2021-22.

_ Els nous alumnes de 1r curs rebreu un correu informatiu a partir del dia 9 (dia que es publica la llista d'admesos i exclosos).

_ Els alumnes de continuïtat (aquells que durant el 2020-21 ja heu estat cursant estudis postobligatoris en el nostre centre) la podeu fer a partir del dia 1 de juliol.

 

Per tal de facilitar aquest tràmit, només cal:

 

_ Contestar un formulari i fer un pagament (no cal adjuntar el justificant de pagament)

_ Adjuntar els documents pertinents

 

1r curs

  1. Títol de graduat en ESO o estudis equivalents

  2. DNI alumne/a

  3. Documentació pertinent (NOMÉS en cas que l’alumne/a pateixi algun tipus de malaltia i/o que els pares estiguin separats i si no s'ha lliurat anteriorment)

  4. Compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança (només 1r cicle formatiu grau mitjà)

     

2n curs

  1. Documentació pertinent (NOMÉS en cas que l’alumne/a pateixi algun tipus de malaltia i/o que els pares estiguin separats i si no s'ha lliurat anteriorment)

  2. Fotocòpia del carnet de família nombrosa/monoparental (si s'escau).

 

Aquest any tramitareu la matrícula a través d’un formulari del Clickedu, la plataforma que fem servir per comunicar-nos amb vosaltres.

Formulari matrícula    (cliqueu aquí)

 

→    COM FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 1r BATXILLERAT 2021-2022 

Cal fer el pagament de 80 € (20 € en concepte de serveis educatius i 60 € per sortides):

A través del SERVICAIXA, utilitzant targeta de qualsevol entitat bancària (no es cobra comissió)

Servicaixa >> pagaments i impostos >> pagaments sense codi de barres >> matrícules, col·legis >>  codi  d'entitat 0615816

 

A l’apartat ‘concepte’, cal detallar clarament: 1r BATXILLERAT, cognoms i nom i de l'alumne/a 

 

 

→    COM FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 2n BATXILLERAT 2021-2022

Cal fer el pagament de 50€ (20€ en concepte de serveis educatius i 30€ per sortides):

A través del SERVICAIXA, utilitzant targeta de qualsevol entitat bancària (no es cobra comissió)

Servicaixa >> pagaments i impostos >> pagaments sense codi de barres >> matrícules, col·legis >>  codi  d'entitat 0749973

 

A l’apartat ‘concepte’, cal detallar clarament: 2n BATXILLERAT, cognoms i nom i de l'alumne/a 

 

 

→    COM FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2021-2022

 

Cal fer el pagament de l’import indicat a continuació, en funció del cicle formatiu, en concepte de serveis educatius i sortides. No cal adjuntar el comprovant.

 

1r GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 60 €

2n GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 80 €

1r ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA: 90€

2n ATENCIÓ PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA: 20€

1r INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES: 70 €

2n INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES: 40 €

 

A través del SERVICAIXA utilitzant targeta de qualsevol entitat bancària (no es cobra comissió)

Servicaixa >> pagaments i impostos >> pagaments sense codi de barres >> matrícules, col·legis >>  codi  d'entitat 0749985

A l’apartat ‘concepte’, cal detallar clarament: 

 

CURS I NOM DEL CICLE FORMATIU, cognoms i nom de l'alumne/a.

 

→    COM FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 2021-2022

 

Taula de preus per matriculació a cicle formatiu de grau superior 2021- 2022

 

A través del SERVICAIXA utilitzant targeta de qualsevol entitat bancària (no es cobra comissió)

Servicaixa >> pagaments i impostos >> pagaments sense codi de barres >> matrícules, col·legis >>  codi  d'entitat 0617370

A l’apartat ‘concepte’, cal detallar clarament: 

 

CURS I NOM DEL CICLE FORMATIU, cognoms i nom de l'alumne/a.