Institut de Santa Coloma de Farners

Info Famílies

Deures d'estiu 2017

Ja estan disponibles els deures d'estiu a la web de l'Institut. Per accedir-hi, podeu clicar als següents enllaços segons la matèria corresponent.

INDICACIONS GENERALS PER CURSOS

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO

 

INDICACIONS ESPECÍFIQUES PER MATÈRIES

  • MATEMÀTIQUES: Els alumnes que no heu superat l’assignatura de matemàtiques, haureu de presentar aquests deures el dia de la prova de recuperació que es realitzarà a inicis de setembre. També és molt recomanable que els feu la resta dels alumnes a fi de disposar d' una millor preparació en l’àrea de  matemàtiques el proper curs. Es tindran en compte en la primera avaluació. Cal que estiguin molt ben presentats, escriure tot el procés i deixar la resposta ben emmarcada.

Matemàtiques-1ESOMatemàtiques-1ESO (Reforç)

Matemàtiques-2ESOMatemàtiques-2ESO (Reforç)

Matemàtiques-3ESO, Matemàtiques-3ESO (Reforç), Matemàtiques-3ESO (Reforç 2)

Matemàtiques-4ESOMatemàtiques-4ESO (Reforç), Matemàtiques-4ESO (4D), Matemàtiques-4ESO (4t Vàlua)

Matemàtiques-1BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGICMatemàtiques aplicades - 1BATXILLERAT SOCIAL

 

  • LLENGUA CATALANA: A banda de les indicacions generals, per a alguns grups i cursos hi ha unes tasques específiques.

Llengua catalana 1R D i 1R AI (b)

Llengua catalana 3R1

  

  • LLENGUA ANGLESA: Cal fer els exercicis del "Workbook" treballats a classe, a mà i a continuació de la llibreta del curs, i un examen al setembre. Per poder fer l'examen s'han de presentar els deures d'estiu.

 

  • CIÈNCIES EXPERIMENTALS: Els alumnes que tenen pendent la Física i Química i/o la Biologia i Geologia i que s’han d’examinar el setembre, han de fer i presentar obligatòriament el dia de l’examen, els deures que trobaran a la pàgina web del centre. Aquests deures s’han de fer en forma de dossier, escrits a mà i copiant els enunciats. La resta d’alumnes poden fer els mateixos deures i presentar-los el primer dia de classe. Se’ls hi valoraran i es tindran en compte en la nota de la 1a avaluació del curs vinent.

Biologia-1ESO

Física i Química-2ESO

Biologia-3ESO, Física i Química-3ESO

Biologia-4ESO, Física i Química-4ESO, Física i Química-Preparació per al Batxillerat

Llibres de divulgació científica

 

  • TECNOLOGIA: Els alumnes que tenen pendent la Física i Química i/o la Biologia i Geologia i que s’han d’examinar el setembre, han de fer i presentar obligatòriament el dia de l’examen, els deures que trobaran a la pàgina web del centre. Aquests deures s’han de fer en forma de dossier, escrits a mà i copiant els enunciats. La resta d’alumnes poden fer els mateixos deures i presentar-los el primer dia de classe. Se’ls hi valoraran i es tindran en compte en la nota de la 1a avaluació del curs vinent.

Tecnologia-1ESO

Tecnologia-2ESO

Tecnologia-3ESO

Tecnologia Industrial-1BATXILLERAT