Institut de Santa Coloma de Farners

Actualitat

BEQUES LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESTUDIS OBLIGATORIS

DOCUMENTACIÓ

ORIGINAL I FOTOCÒPIA

DE TOTS ELS DOCUMENTS QUE ES PRESENTIN

- SOL·LICITUD.

- CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA.

- DNI/NIE/PASSAPORT (de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència).

- LLIBRE DE FAMÍLIA.

 

SITUACIÓ ECONÒMICA

 - 3 ÚLTIMES NÒMINES (març, abril, maig 2020) O CERTIFICAT D’EMPRESA O DECLARACIÓ DE RENDA 2019 (de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència majors de 18 anys). 

- AUTÒNOMS (DECLARACIONS TRIMESTRALS DE L’IVA ANY ANTERIOR).

- CERTIFICAT OTG (PERSONES EN ATUR). (de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència)

- RMI (PIRMI).

- INFORME DE PRESTACIONS FAMILIARS EMÈS PER LA SEGURETAT SOCIAL I VIDA LABORAL.(de tots els membres que apareixen en el certificat de convivència majors de 16 anys)

- CERTIFICAT DE L’AMBAIXADA (PENSIONISTES ESTRANGERS).

 

ALTRES

- FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL.

- VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

- DENÚNCIA PER NO PERCEPCIÓ DE LA MANUTENCIÓ.

- ACOLLIMENT FAMILIAR O ADOPCIÓ.

- DISCAPACITAT (SUPERIOR AL 33%).

- SENTÈNCIA DE DIVORCI O SEPARACIÓ.

 

 

CENTRE                            SantSebastià, 91

MUNICIPAL                       972 84 23 65

D’EDUCACIÓ                     cme@scf.cat

SCFC.