Institut de Santa Coloma de Farners

Actualitat

Consulta de l'identificador de l'alumne

L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen 

A qui va dirigit?

A tots els alumnes que hagin estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016 en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

Tanmateix, no tenen aquest identificador els alumnes dels ensenyaments d'adults, d'idiomes, de música, de dansa, artístics superiors, esportius, de modalitat no presencial i els que cursen ensenyaments estrangers a Catalunya.

Consultar l'identificador