Institut de Santa Coloma de Farners

Notícies

Preinscripció a CF grau mitjà - curs 2018-2019

Per ser admès o admesa en aquest institut com a nou alumnat per cursar cicles formatius de grau mitjà de formació professional cal presentar:

  • la sol·licitud de preinscripció i,
  • la documentació corresponent

La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible en aquest web o al web del Departament d'Ensenyament, que s'ha de presentar preferentment al centre demanat en primer lloc durant el calendari de preinscripció establert.

 

Presentació de les sol·licituds de la preinscripció oficial:

  • Termini: del 14 al 24 de maig.

 Properament us ampliarem aquesta informació

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cicles formatius de grau mitjà, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.