Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

Pla d'Obertura de centre_ juny 2020

Fase 2 de la desescalada del confinament i obertura dels centres docents.

Aquí trobareu detallat el PLA D'OBERTURA  del nostre institut

Sabem que us han arribat moltes notícies i rumors sobre la reobertura de les escoles i estem convençuts que us han generat molts dubtes.

El Departament d’Educació ens ha enviat unes instruccions que us expliquem a continuació:

Es continuarà amb la docència i atenció individualitzada a distància.

 • El curs escolar acaba el 19 de juny.

 • L’assistència a l’institut serà extraordinària, amb cita prèvia i d’una manera totalment voluntària.

 • Per poder venir a l’institut tot l’alumnat ha de reunir els següents requisits:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID 19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  •  Calendari vacunal al dia.

  • Portar impresa o una fotografia en algun dispositiu intel·ligent i emplenada la declaració d’autoresponsabilitat respecte a la COVID 19

 Es consideren malalties de risc per a la COVID 19: 

-       Malalties respiratòries greus que precisen medicació.

-       Malalties cardíaques greus. 

-       Malalties que afecten al sistema immunitari. 

-       Diabetis mal controlada. 

-       Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 • Quant a les normes sanitàries del Departament, 

  • Caldrà respectar les distàncies de seguretat.  

  • L’ús de les mascaretes serà obligatori.

Per als cursos que acaben etapa (4t ESO, 2n CFGM, 2n CFGS, 2n BAT) es podrà programar una trobada excepcional, no continuada, amb cita prèvia i d'assistència voluntària

 • en un sol dia amb una durada màxima d’una hora

 • amb un grup màxim de 15 alumnes

 • amb la finalitat de dissipar els possibles dubtes sobre orientació.

Les dates previstes de les trobades són:

 • 4t d’ESO: Dimecres 3 de juny  i 11

 • Cicles formatius: Divendres 5 de juny

 • 2n de batxillerat: Dilluns 8 de juny

Per tal de garantir les mesures sanitàries pertinents el dia de la trobada presencial, us demanem que, qui cregui necessari assistir-hi, empleni el següent formulari, abans del 31 de maig. Un cop rebudes les peticions, comunicarem a les famílies interessades l’horari d’entrada i sortida.

Per a tots els cursos, la comunicació amb el tutor continuarà com fins ara, de manera telemàtica o per correu electrònic. Només en casos excepcionals, valorats pel tutor en qüestió, es podria programar una trobada presencial a l’institut.

 Quant al 2n de batxillerat, possiblement es programin unes trobades del 15 al 19 de juny, totalment voluntàries, per repassar continguts de les PAU. Properament en rebreu les concrecions.

Pel que fa al retorn de material (llibres, portàtil, etc.) propietat de l’institut, i recuperació de material de l’alumnat, establirem un calendari esglaonat a partir del 29 de juny a l’espera de l’evolució de les fases.

 

Equip directiu