Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

Preinscripció a batxillerat - curs 2018-2019

Per ser admès o admesa en aquest institut com a nou alumnat per cursar batxillerat cal presentar:

  • la sol·licitud de preinscripció i,
  • la documentació corresponent

La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible en aquest web o al web del Departament d'Ensenyament, que s'ha de presentar  al centre demanat en primer lloc durant el calendari de preinscripció establert.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a però s'hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

Presentació de les sol·licituds de la preinscripció oficial:

  • Termini: del 14 al 24 de maig.

Atenció: els alumnes propis del centre que esteu fent 4t d’ESO i batxillerat durant aquest curs 2017-2018 no heu de fer aquesta preinscripció oficial, fareu una preinscripció interna via tutor/a.