Institut de Santa Coloma de Farners

PFI (Programa de Formació i Inserció): auxiliar de pintura - Secretaria

Preinscripció PFI - curs 2020-2021

_ Qui pot fer la preinscripció:

Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

 _ Quan s’ha de fer la preinscripció:

Del 25 de maig al 5 de juny

 _ Com cal fer la preinscripció: telemàticament

1.- OMPLIU LA SOL.LICITUD: preinscripció.gencat.cat 

Podeu demanar l’IDALU (codi identificador de l’alumne) al centre on està matriculat l’alumne. També apareix als butlletins de notes.

2.- GUARDEU el resguard de la sol·licitud de preinscripció.

3.- SIGNEU el resguard (a mà o amb DNI-e).

4.- ENVIEU el resguard signat i la documentació acreditativa al correu del centre demanat en primer lloc dins del termini indicat.

 1. El nostre correu electrònic per preinscripcions és preins@insscf.cat
 2. IMPORTANT:

_ a l’assumpte cal que poseu “preinscripció PFI i nom i cognoms de l’alumne/a”

_ la documentació es pot enviar escanejada per correu electrònic o fotografiada al mòbil 622133499 (cal que la imatge sigui clara i es vegin totes les dades)

El centre contestarà el vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud i us proporcionarà informació sobre el dia i hora aproximada prevista per l’entrevista, que es farà de forma no presencial per telèfon o videoconferència.

L’ entrevista valora l'adequació del programa a la situació de la persona sol.licitant, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d'experiència laboral. 

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.

 SI NO PODEU FER LA SOL·LICITUD TELEMÀTICAMENT 

_ El procediment presencial és només en casos excepcionals (el 4 i 5 de juny). Cal demanar cita prèvia .

 • Horari per demanar cita prèvia: a partir del 25 de maig, de 9 a 13 hores.
 • Telèfons: 972 84 21 05  -  622 13 34 99  - 601 90 30 35  - 601 90 80 09

IMPORTANT. El dia de la cita

 • Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions, no es permetrà l’entrada d’acompanyants.
 • Haureu de portar:
  1. els originals de la documentació sol·licitada i les seves còpies: DOCUMENTACIÓ
  2. la sol·licitud de preinscripció manual emplenada i firmada (si no, us la proporcionarem al centre, porteu bolígraf per emplenar-la). Descarrega la sol·licitud
  3. Mascareta i guants.
 • No poden venir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada.

ENLLAÇOS  

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA adreceu-vos al centre:

_ a través del correu electrònic  preins@insscf.cat

_ trucant al 972 84 21 05 - 622133499 - 601 90 30 35  - 699 7017 64 (de dilluns a divendres de 9h a 13h del matí).

 MATRÍCULA PFI

Dates per concretar