Actualitat

PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS SERVEI ASSESSORAMENT del 20 al 27 de març de 23

 
SOL·LICITUDS del  20 al 27 de març 

 

S'ofereixen 5 places de cada cicle formatiu:

5 gestió administrativa

5 atenció a les persones en situació de dependència

5 instal·lacions elèctriques i automàtiques

5 educació infantil

5 administració i finances

La inscripció la podeu fer presencialment a la secretaria del centre en horari d'oficina.

Cal portar la documentació següent:

Sol.licitud servei assessorament

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Fotocòpia de la vida laboral.

PUBLICACIÓ DE LLISTES 28 de març 2023 
RECLAMACIONS  de 29 al 31  de març 2023 
PUBLICACIONS DEFINITIVES 12 d'abril de 2023
PAGAMENT  13 al 20 d'abril de 2023
PRESENTACIÓ- SESSIÓ INICIAL   24 d'abril de 2023
LLIURAMENT DE CERTIFICATS 08 de maig de 2023