Actualitat

PERÍODE D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS SERVEI ASSESSORAMENT del 03/10/22 fins el 14/10/22

 

Període de preinscripció servei d'assessorament: del 03 al 14 d'octubre de 2022

La inscripció la podeu fer presencialment a la secretaria del centre en horari d'oficina.

Cal portar la documentació següent:

Sol.licitud servei assessorament

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Fotocòpia de la vida laboral.

 

 

Reclamacions llistes de persones admeses el 19 i 21 d'octubre

Publicació de la llista definitiva de les persones admeses 24 d'octubre de 2022.

Inscripció  i pagament al servei d'assessorament :25/10/22 al 02/11/22 a la secretaria del centre.

Convocatòria de les persones interessades el dia: 08/11/22 .