Institut de Santa Coloma de Farners

Òrgans de l'Institut de Santa Coloma de Farners - Curs 2016/2017

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA DOLORS OLIVERAS FERRERÓS
CAP D'ESTUDIS SERGI MÚRCIA MANZANO
CAP D'ESTUDIS ADJUNT ÀNGEL CABALLÉ
CAP D'ESTUDIS DE F.P. JOAN VILLARET BOIX
COORD. PEDAGÒGIC CARLES VILÀ MULLERAS
SECRETARIA CRISTINA BOU AMAT

 

Consell Escolar
Directora | President/a M. Dolors Oliveras Ferrerós
Cap d'estudis Sergi Múrcia Manzano
Representant de l'Ajuntament Teresa Garcia Recasens
Representant del professorat Assumpta Alsina Castelló
  Montse Bonet Malàs
  Carme Bosch Llobet
  Emma Masó Casadevall
  Farners Riera Anglada
  Anna Sàbat Mir
  Carme Soler Pol
  Martí Torras Turon
Representant de l'alumnat Laura Casadevall Pou
  Clara Molina Riera
  Karamjot Singh Kaur
  Biel Sunyol Sallés
Representant de pares i mares Dolors Caracuel  Morales
  Gemma Dalmau Pradas
  M Angeles Fernández Novo
  Farners Ferragutcasas Butiñá
Representant del PAS Imma Busquets bou
Representant del PAE Carme Pujol Gonzalo
Secretari/ària Cristina Bou Amat

 

Càrrec

professor/a

Cap de departament  d'Administratiu

Cap de departament de Ciències de lanatura

Cap de departament de Ciències Socials

Toni Riera

Emma Massó

Lluis Trilla

Cap de departament d’Electricitat

Josep M. Bernabé

Cap de departament d’Expressió

Mateu Margall

Cap de departament de Serveis a la comunitat

Carme Bosch

Cap de departament de Llengües

Assumpta Alsina

Cap de departament de Llengües estrangeres

Blanca Fernández

Cap de departament de Matemàtiques

M. Àngels Cabrera

Cap de departament de Tecnologia

Roser Santaeulària

Cap de departament de FOL

Raquel Galdón

Coordinació de l’Equip d’Orientació

Dolors Franch

Coordinació d’ESO

Montse Varas

Coordinació de Batxillerat

Pep Solà

Adjunt coord. de batxillerat

Andreu Vinyals

Coordinació de FP i estada a l’empresa batx

Anna Mª Puig

Coordinació d’Informàtica

Salvador Adam

Coordinació TAC

Roser Santaeulària

Montse Serramitja

Coordinació Moodle

Montse Bonet

Coordinació d’Activitats i Serveis

Raquel Galdón

Coordinació intranet

Martí Torras

Coordinació de Biblioteca.

Montse Llagostera

Coordinació de Recursos

Xavier Tarrés

Coordinació Lingüística

Assumpta Alsina

Coordinació pàg. web

Elvis Mallorquí

Responsable de Manteniment E I

C, Bosch / M. Aragay

Responsable de Manteniment Adm

Toni Riera

Responsable de Manteniment Laboratoris

Emma Masó

Responsable de Manteniment Tallers Tecno

Roser Santaeulària

Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals

Albert Fontrodona

Coordinació FP assessorament

Isa Hernández

Coordinació intercanvis internacionals

Josep M. Bernabé

Coordinació Revista

Carme Soler Pol

Tutoria de 1r A.S

Maria Pijoan

Tutoria de 1r B.S

Carme Soler Roura

Tutoria de 1r C.S

Carme Libre

Tutoria de 1r D.S

Sívia Viñas

Tutoria de 1r E.S

Josep Lluis Llória

Tutoria de 2n A.S

Dolors Novàs

Tutoria de 2n B.S

Elisabeth Colomer

Tutoria de 2n C.S

Marta Oliveras

Tutoria de 2n D.S

Montse Llagostera

Tutoria de 2n E.S

Mercè Bofill

Tutoria de 3r A.S

Imma compte

Tutoria de 3r B.S

Montse Serramitja

Tutoria de 3r C.S

Evarist Justícia

Tutoria de 3r D.S

Joan Madeo

Tutoria de 3r E.S

Anna De Riba

Tutoria de 4t A.S

Jordi Badia

Tutoria de 4t B.S

Rosa Massallé

Tutoria de 4t C.S

Eva Puigdemont

Tutoria de 4t D.S

Tutoria de 4t VÀLUA

Carme Soler Pol

Mariàngels Domènech

Tutoria de 1r A.B

Anna sàbat

Tutoria de 1r B.B

Glòria Villa

Tutoria de 1r C.B

Elisabeth Verdaguer

Tutoria de 2n A.B

Helena Arbussà

Tutoria de 2n B.B

Andreu Vinyals

Tutoria de 2n C.C

Anna Galindo

Tutoria de 1r de CFGM Gestió administrativa

Ramon Nos

Tutoria de 2nde CFGM Gestió administrativa

Isa Hernández

Tutoria de 1r de CFGM Equips i inst. electrot.

Joan Comas

Tutoria de 2n de CFGM Equips i inst. electrot.

Josep Turró

Tutoria de 1r de CFGM TAPS

Jordina Peracaula

Tutoria de 2n de CFGM TAPS

Carme Margarit

Tutoria del CAS

Palmira Chapinal

Tutoria de 1r CFGS Adm. i finances

Montse Bonet

Tutoria de 2n  CFGS Adm. i finances

Neus Guillamet

Tutoria de 1r CFGS Educació infantil

Farners Cubies

Tutoria de 2n CFGS Educació infantil

Muntsa Aragay

FCT CFGM Gestió Administrativa

Isa Hernánsez

FCT CFGM Equips i instal·lacions electrot.

Josep M. Bernabé

FCT CFGM TAPSD

Carme Margarit

Jordina Peracaula

Muntsa

FCT CFGS Administració i finances

Montse Bonet

FCT Batxillerat

Anna Mº Puig

 

Imma Pita

FCT Vàlua

Mariàngels Domènech

FCT CFGS Educació Infantil

Irina Escribano

Carme Bosch

Maite Cruz

Farners Cubies

Coordinació préstec llibres

Carles Vilà

Tutoria de l’aula d’acollida ESO

Montse Varas

Tutoria Aula Oberta

Albert  Fontrodona

Tutoria de la USEE

Carme Pujol

Coordinador PEA UNESCO

Montse Torrent/Dolors Franch

Coordinadora de mediació

Meritxell de la Cruz

Coordinador Escoles Verdes

Montse Serramitja/Imma Busquets

Coordinadora de nivell 1r ESO

Maria Pijoan

 

Coordinadora de nivell 2n ESO

Dolors Novàs 

Coordinador de nivell 3r ESO

Imma Compte

Coordinador de nivell 4t ESO

Jordi Badia

Coordinador projecte singular

Mariàngels Domènech

Coordinador crèdit de Síntesi 3r ESO

Imma Compte

Coordinació estudi assistit

Montse Varas

Coordinador hort

Salvador Adam

Coordinador teatre

Martí Torras

Manteniment centre

Albert Fontrodona

Josep M. Bernabé

Coordinació t. de recerca /concert Sant Jordi

Elvis Mallorquí

Coordinació activitats viatge 4t ESO

Rosa Massallé 

Coordinació intercanvi Samatan

Salvador Adam