Institut de Santa Coloma de Farners

Òrgans de l'Institut de Santa Coloma de Farners

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA DOLORS OLIVERAS FERRERÓS
CAP D'ESTUDIS SERGI MÚRCIA MANZANO
CAP D'ESTUDIS ADJUNT ÀNGEL CABALLÉ
CAP D'ESTUDIS DE F.P. JOAN VILLARET BOIX
COORD. PEDAGÒGIC CARLES VILÀ MULLERAS
SECRETARIA CRISTINA BOU AMAT

 

Consell Escolar (propera renovació novembre 2018
Directora | President/a M. Dolors Oliveras Ferrerós
Cap d'estudis Sergi Múrcia Manzano
Representant de l'Ajuntament Carme Dilmé Burjats
Representant del professorat Assumpta Alsina Castelló
  Montse Bonet Malàs
  Carme Bosch Llobet
  Helena Arbussà
  Farners Riera Anglada
  Anna Sàbat Mir
  Carme Soler Pol
  Carina Cla Delgado
Representant de l'alumnat Pau Duran Lucas
  Llorenç Coll Fernández
  Aura Bruno Culubret
  Laia Alsina González
Representant de pares i mares Gemma Dalmau Pradas
  Pere Vilà Talleda
  Farners Busquets Bou
  Beatriz Jodra Brugulat
Representant del PAS Imma Busquets bou
Representant del PAE Farners Masó 
Secretari/ària Cristina Bou Amat

 

Càrrec

professor/a

Cap de departament  d'Administratiu

Cap de departament de Ciències de lanatura

Cap de departament de Ciències Socials

Toni Riera

Anna Sàbat

Quim Masoliver

Cap de departament d’Electricitat

Josep Turró

Cap de departament d’Expressió

Pere Rovira

Cap de departament de Serveis a la comunitat

Carme Bosch

Cap de departament de Llengües

Assumpta Alsina

Cap de departament de Llengües estrangeres

Carme Soler Pol

Cap de departament de Matemàtiques

Guillem Bonet

Cap de departament de Tecnologia

Ignasi Català

Cap de departament de FOL

Raquel Galdón

Coordinació de l’Equip d’Orientació

Carme Jiménez

Coordinació d’ESO

Montse Varas

Coordinació de Batxillerat

Pep Solà

Adjunt coord. de batxillerat

Andreu Vinyals

Coordinació de FP i estada a l’empresa batx

Xavier Muñoz

Coordinació d’Informàtica

Salvador Adam

Coordinació TAC

Roser Santaeulària

Montse Serramitja

Coordinació Moodle

Montse Bonet

Guillem Bonet

Coordinació d’Activitats i Serveis

Raquel Galdón

Coordinació intranet

Josep Vidal

Coordinació de Biblioteca.

Bàrbara Valentí

Coordinació de Recursos

Xavier Tarrés

Coordinació Lingüística

Bàrbara Valentí

Coordiador PQiMC

Isa Hernández

Coordinació web

Elvis Mallorquí

Responsable de Manteniment serveis a la comunitat

J. Peracaula S. Rubio

Responsable de Manteniment Adm

Isa Hernández

Responsable de Manteniment electricitat

J. M. Bernabé

Responsable de Manteniment Laboratoris

Anna Sàbat

Responsable de Manteniment Tallers Tecno

Montse Serramitja

Responsable de Manteniment gimmnàs

Mateu Margall

Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals

Albert Fontrodona

Coordinació FP assessorament

Isa Hernández

Coordinació intercanvis internacionals

Montse Figueras

Coordinació Revista

 Bàrbara Valentí

Tutoria de 1r A.S

Dolors Novàs

Tutoria de 1r B.S

Mercè Bofill

Tutoria de 1r C.S

Marta Oliveras

Tutoria de 1r D.S

Elisabet Colomer

Tutoria de 2n A.S

Carme Soler Roura

Tutoria de 2n B.S

Rosa Badenas

Tutoria de 2n C.S

Carme Llibre

Tutoria de 2n D.S

Paco Casamayor

Tutoria de 2n E.S

Pere Rovira

Tutoria de 3r A.S

Silvia Viñas

Tutoria de 3r B.S

Roser Santaeulària

Tutoria de 3r C.S

Joan Madeo

Tutoria de 3r D.S

Gemma Vilarrubias

Tutoria de 3r E.S

Elena Arroyo

Tutoria de 4t A.S

Montse Llagostera

Tutoria de 4t B.S

Dani Puig

Tutoria de 4t C.S

Evarist Justicia

Tutoria de 4t D.S

Tutoria de 4t E.S

Tutoria de 4t VÀLUA

Carina Cla

Marc Alberto

Mariàngels Domènech

Tutoria de 1r A.B

Helena Arbussà

Tutoria de 1r B.B

Gemma Feliu

Tutoria de 1r C.B

Tutoria de 1r D.B

Anna Galindo

Andreu Vinyals

Tutoria de 2n A.B

Imma Compte

Tutoria de 2n B.B

Glòria Villa

Tutoria de 2n C.C

Elisabet Verdaguer

Tutoria de 1r de CFGM Gestió administrativa

Anna M. Puig

Tutoria de 2nde CFGM Gestió administrativa

Joana Serra

Tutoria de 1r de CFGM Equips i inst. electrot.

 Salvador Adam

Tutoria de 2n de CFGM Equips i inst. electrot.

Josep M. Bernabé

Tutoria de 1r de CFGM TAPS

Carme Margarit

Tutoria de 2n de CFGM TAPS

Muntsa Aragay

 

 

Tutoria de 1r CFGS Adm. i finances

Montse Bonet

Tutoria de 2n  CFGS Adm. i finances

Toni Riera

Tutoria de 1r CFGS Educació infantil

Farners Cubies

Tutoria de 2n CFGS Educació infantil

Silvia Rubio

FCT CFGM Gestió Administrativa

Joana Sera/ Montse Bonet

FCT CFGM Equips i instal·lacions electrot.

Josep Turró

FCT CFGM TAPSD

Carme Bosch

Muntsa Aragay

 

FCT CFGS Administració i finances

Anna M. Puig / Isa Hernández

FCT Batxillerat

Xavier Muñoz

 

Imma Pita

FCT Vàlua

Mariàngels Domènech

FCT CFGS Educació Infantil

Carme Bosch

Farners Cubies

Jordina Peracaula

Coordinació préstec llibres

Carles Vilà, Àngel Caballé

Tutoria de l’aula d’acollida ESO

Montse Varas

Tutoria Aula Oberta

Albert  Fontrodona

Tutoria de la USIEI

Farners Massó Carme Pujol

Coordinador PEA UNESCO

Dolors Franch, Roser santaeulària, Quim Masoliver

Coordinadora de mediació

Clara Heras

Coordinador Escoles Verdes

Montse Vehí /Imma Busquets

Coordinadora de nivell 1r ESO

Dolors Novàs

Coordinadora de nivell 2n ESO

Carme Soler Roura

Coordinador de nivell 3r ESO

Silvia Viñas

Coordinador de nivell 4t ESO

Mariàngels Domènech

Coordinador projecte singular (Vàlua)

Mariàngels Domènech

Coordinador Treball de Síntesi  ESO

Silvia Viñas, Gemma Vilarrubias, Josep Vidal

Coordinació estudi assistit

Eva Puigdemont

Coordinador hort

Salvador Adam

Coordinació projecte de recerca /concert Sant Jordi

Elvis Mallorquí

Manteniment centre

Josep M. Bernabé

Coordinació t. de recerca /concert Sant Jordi

Elvis Mallorquí

Coordinació activitats viatge 4t ESO

Eva Puigdemont, Montse Llagostera

Coordinació intercanvi Samatan

Coordinació Velobici

Salvador Adam, Carme Soler Pol

Ignasi Català, Elena Arroyo