Institut de Santa Coloma de Farners

Òrgans de l'Institut de Santa Coloma de Farners - Curs 2017/2018

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA DOLORS OLIVERAS FERRERÓS
CAP D'ESTUDIS SERGI MÚRCIA MANZANO
CAP D'ESTUDIS ADJUNT ÀNGEL CABALLÉ
CAP D'ESTUDIS DE F.P. JOAN VILLARET BOIX
COORD. PEDAGÒGIC CARLES VILÀ MULLERAS
SECRETARIA CRISTINA BOU AMAT

 

Consell Escolar
Directora | President/a M. Dolors Oliveras Ferrerós
Cap d'estudis Sergi Múrcia Manzano
Representant de l'Ajuntament Teresa Garcia Recasens
Representant del professorat Assumpta Alsina Castelló
  Montse Bonet Malàs
  Carme Bosch Llobet
  Emma Masó Casadevall
  Farners Riera Anglada
  Anna Sàbat Mir
  Carme Soler Pol
  Martí Torras Turon
Representant de l'alumnat Laura Casadevall Pou
  Clara Molina Riera
  Karamjot Singh Kaur
  Biel Sunyol Sallés
Representant de pares i mares Dolors Caracuel  Morales
  Gemma Dalmau Pradas
  M Angeles Fernández Novo
  Farners Ferragutcasas Butiñá
Representant del PAS Imma Busquets bou
Representant del PAE Carme Pujol Gonzalo
Secretari/ària Cristina Bou Amat

 

Càrrec

professor/a

Cap de departament  d'Administratiu

Cap de departament de Ciències de lanatura

Cap de departament de Ciències Socials

Toni Riera

Emma Massó

Quim Masoliver

Cap de departament d’Electricitat

Josep M. Bernabé

Cap de departament d’Expressió

Elvis Mallorquí

Cap de departament de Serveis a la comunitat

Carme Bosch

Cap de departament de Llengües

Montse Llagostera

Cap de departament de Llengües estrangeres

Carme Soler Pol

Cap de departament de Matemàtiques

Guillem Bonet

Cap de departament de Tecnologia

Roser Santaeulària

Cap de departament de FOL

Raquel Galdón

Coordinació de l’Equip d’Orientació

Carme Jiménez

Coordinació d’ESO

Montse Varas

Coordinació de Batxillerat

Pep Solà

Adjunt coord. de batxillerat

Andreu Vinyals

Coordinació de FP i estada a l’empresa batx

Anna Mª Puig

Coordinació d’Informàtica

Salvador Adam

Coordinació TAC

Roser Santaeulària

Montse Serramitja

Coordinació Moodle

Montse Bonet

Coordinació d’Activitats i Serveis

Raquel Galdón

Coordinació intranet

Martí Torras

Coordinació de Biblioteca.

Assumpta Alsina

Coordinació de Recursos

Xavier Tarrés

Coordinació Lingüística

Montse Llagostera

Coordinació pàg. web

Elvis Mallorquí

Responsable de Manteniment E I

Carme Margarit / Silvia Rubio

Responsable de Manteniment Adm

Montse Bonet

Responsable de Manteniment Laboratoris

Emma Masó

Responsable de Manteniment Tallers Tecno

Roser Santaeulària

Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals

Albert Fontrodona

Coordinació FP assessorament

Isa Hernández

Coordinació intercanvis internacionals

Josep M. Bernabé

Coordinació Revista

Carme Soler Pol

Tutoria de 1r A.S

Sílvia Viñas

Tutoria de 1r B.S

Gemma Feliu

Tutoria de 1r C.S

Montse Vehí

Tutoria de 1r D.S

Gemma Vilarrubies

Tutoria de 1r E.S

Josep Vidal

Tutoria de 2n A.S

Carina Cla

Tutoria de 2n B.S

Carme Soler Roura

Tutoria de 2n C.S

Montse Serramitja

Tutoria de 2n D.S

Dani Puig

Tutoria de 2n E.S

Mercè Company/ Elisabet Barbero

Tutoria de 3r A.S

Dolors Novàs

Tutoria de 3r B.S

Elisabeth Colomer

Tutoria de 3r C.S

Marta Oliveras

Tutoria de 3r D.S

Rosa Massallé

Tutoria de 3r E.S

Tutoria de 3r F.S

Mercè Bofill

Joan Madeo

Tutoria de 4t A.S

Imma compte

Tutoria de 4t B.S

Evarist Justícia

Tutoria de 4t C.S

Carme Llibre

Tutoria de 4t D.S

Tutoria de 4t E.S

Tutoria de 4t VÀLUA

Ignasi Bech de Careda

Paco Casamayor

Mariàngels Domènech

Tutoria de 1r A.B

Helena Arbussà

Tutoria de 1r B.B

Andreu Vinyals

Tutoria de 1r C.B

Anna Galindo

Tutoria de 2n A.B

Anna sàbat

Tutoria de 2n B.B

Glòria Villa

Tutoria de 2n C.C

Elisabeth Verdaguer

Tutoria de 1r de CFGM Gestió administrativa

Xavier Muñoz

Tutoria de 2nde CFGM Gestió administrativa

Isa Hernández

Tutoria de 1r de CFGM Equips i inst. electrot.

Joan Comas

Tutoria de 2n de CFGM Equips i inst. electrot.

Josep Turró

Tutoria de 1r de CFGM TAPS

Jordina Peracaula

Tutoria de 2n de CFGM TAPS

Carme Margarit

Tutoria del CAS

Palmira Chapinal

Tutoria de 1r CFGS Adm. i finances

Isa Hernández

Tutoria de 2n  CFGS Adm. i finances

Montse Bonet

Tutoria de 1r CFGS Educació infantil

Farners Cubies

Tutoria de 2n CFGS Educació infantil

Muntsa Aragay

FCT CFGM Gestió Administrativa

Isa Hernánsez / Montse Bonet

FCT CFGM Equips i instal·lacions electrot.

Josep M. Bernabé

FCT CFGM TAPSD

Carme Margarit

Jordina Peracaula

Muntsa Aragay

FCT CFGS Administració i finances

Montse Bonet / Isa Hernández

FCT Batxillerat

Anna Mº Puig

 

Imma Pita

FCT Vàlua

Mariàngels Domènech

FCT CFGS Educació Infantil

Carme Bosch

Farners Cubies

Coordinació préstec llibres

Carles Vilà

Tutoria de l’aula d’acollida ESO

Montse Varas

Tutoria Aula Oberta

Albert  Fontrodona

Tutoria de la USEE

Farners Massó

Coordinador PEA UNESCO

Montse Torrent/Dolors Franch

Coordinadora de mediació

Montse Torrent

Coordinador Escoles Verdes

Montse Vehí /Imma Busquets

Coordinadora de nivell 1r ESO

Sílvia Viñas

Coordinadora de nivell 2n ESO

Imma Malagelada 

Coordinador de nivell 3r ESO

Dolors Novàs 

Coordinador de nivell 4t ESO

Imma Compte

Coordinador projecte singular

Mariàngels Domènech

Coordinador crèdit de Síntesi 3r ESO

Dolors Novàs 

Coordinació estudi assistit

Montse Varas

Coordinador hort

Salvador Adam

Coordinador teatre

Martí Torras

Manteniment centre

Albert Fontrodona

Josep M. Bernabé

Coordinació t. de recerca /concert Sant Jordi

Elvis Mallorquí

Coordinació activitats viatge 4t ESO

Mariàngels Domènech

Coordinació intercanvi Samatan

 

Coordinació Velobici

Salvador Adam

 

Ignasi Català