Institut de Santa Coloma de Farners

Estudis d'ESO

Aspectes generals:

Curs

ESO

lOE

Àrees 1r  

2n 

3r  
 

4t   

Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Ll. Estrangeres 3 4 4 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 - 2 -
Ciències de la naturalesa: física i química - - 2 -
Ciències de la naturalesa   3    
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Tecnologies 2 2 2 -
Educació Visuali plàstica 2 0 2 -
Música 2 2 - -
Religió/ Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Matèries optatives 2 2 2  
Matèries específiques - - - 9
Treball de síntesi ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  
Treball de recerca      ( 1 )
Servei comunitari      ( 1 )
Tutoria 1 1 1 1
Total 30 30 30 30

Horari intensiu de matins

De dilluns a divendres de 08.00 a 14.45

Marc horari dels estudis del centre