Serveis

Assessorament

Què és un servei d´assessorament a la Formació Professional?

- És un servei que presta el centre educatiu, en aquest cas l´INS Santa Coloma de Farners, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals , i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l'elaboració i entrega de l'informe d'assessorament.

- És un requisit previ per participar al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Quin és el preu del servei d´assessorament?

60€ (preu públic per al servei d'assessorament en la formació professional inicial dut a terme als centres dependents del Departament d'Ensenyament)

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Els participants hauran de sol·licitar el servei a l'Institut escollint la família professional de la qual vol rebre assessorament, presencialment.

 

Carta Compromís

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL  DEL SISTEMA EDUCATIU El centre, Institut de Sta. Coloma de Farners,…