Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI SANTA COLOMA DE FARNERS

CIF: Q-6755123-D
ADREÇA: Avda. Salvador Espriu, s/n - 17430 Santa Coloma de Farners
TEL: 972 84 21 05
FAX: 972 84 09 08
E-MAIL: info@iessantacolomadefarners.cat

Política de protecció de dades


Mitjançant aquest avís, l'INS SANTA COLOMA DE FARNERS, (en endavant "L'INSTITUT") informa els usuaris de la seva pàgina web www.iessantacolomadefarners.cat de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a L'INSTITUT les Dades Personals requerides en el formulari de contacte.
L'INSTITUT es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.

Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que L'INSTITUT en serà titular i responsable.
La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per L'INSTITUT o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb L'INSTITUT, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de L'INSTITUT, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que L'INSTITUT ofereix actualment i en el futur.

L'INSTITUT no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. L'INSTITUT o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de L'INSTITUT, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb L'INSTITUT a través del correu electrònic info@iessantacolomadefarners.cat.