AFINS

Associació de famílies de l'Ins de Santa Coloma de Farners

Qui som?

AFINS: Associació de famílies de l'Institut de Santa Coloma de Farners

 

Tot un equip humà de socis implicats fan realitat aquest projecte de manera desinteressada, amb idees, propostes de millora i participant de les comissions de treball.

 

I òbviament tots els associats fan possible, amb les seves quotes anuals, la posada en pràctica dels projectes de millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització de tot l’alumnat de l’Institut.

Què fem?

Donem suport a les famílies i els docents del centre en tot allò que contribueix a la millora de la qualitat de l’ensenyament que rep l’alumnat.

Promovem la participació de les famílies en la comunitat educativa.

Programem i realitzem actes propis, de caire cultural i festiu.

Escoltem l’alumnat i fem obres de millora de les instal·lacions del centre.

Organitzem sessions formatives d’interès general.

Col·laborem estretament amb la Direcció del centre en les propostes que ens plantegen.

Som un punt d’enllaç i de comunicació entre les famílies i la Direcció del centre.

Aportem les nostres idees de millora al Consell Escolar.

Administrem i gestionem els recursos econòmics de què disposem de manera eficient i transparent.

 

Com fer-se soci

Pagant la quota anual de 30 € per un fill o una filla escolaritzat/da i de 45 € en el cas de dos fills o més escolaritzats al centre.

L’opció de fer-se soci l’ofereix el mateix programa informàtic a l’hora d’adquirir els llibres de text marcant la casella corresponent.

En fer-se soci s’obté automàticament un descompte immediat en l’import total de la compra.

 

Avantatges de ser soci

       Descomptes extraescolars.

      Promoció del reciclatge de llibres de text.

      Descomptes importants en la compra de llibres de text, llibretes, agenda...

      Servei d’atenció psicològica per aquell alumnat que ho necessita bé de manera puntual o amb regularitat, i que repercuteix en el benestar del conjunt de la comunitat educativa.

Ja som molts els socis d’Afins! que gaudim dels avantatges que ofereix l’Associació.

Curs 2017-2018: 344 socis

Curs 2018-2019: 444 socis

Curs 2019-2020: 436 socis

Curs 2020-2021: 457 socis

 

Totes les idees i iniciatives de millora són benvingudes a l’Associació.

 

Us animem a tots a participar-hi de manera activa:

       Assistint a les reunions obertes que la Junta convoca de manera periòdica, a fi que hi pugueu aportar la vostra visió, prendre part de les decisions i col·laborar-hi activament.

       Treballant en les comissions de l’Associació