Estudis

Cicles Formatius de Grau Superior

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional s’obté el títol tècnic superior.

Per accedir al cicle formatiu de grau superior de formació professional cal tenir algun dels requisits següents:

  • títol de batxillerat.
  • títol de tècnic de formació professional (CFM) i/o tècnic especialista (FP2)
  • curs d'orientació universitària (COU). 
  • prova d'accés a cicle formatiu de grau superior.
  • prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o per majors de 40 - 45 anys.

Per accedir a aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i posteriorment la matrícula.

  1. Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional, la sol.licitud s'ha de presentar al registreelectrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari en suport informàtic, disponible al web del Departament d'Ensenyament. Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal ( si l'alumne és menor d'edat) o l'alumne (en cas que sigui major d'edat) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil ( o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol.licitud electrònica

Especialitats

Horaris intensius

CFGS tardes

Marc horari: consulteu a documents de centre