Estudis

Cicles Formatius de Grau Mitjà

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L'INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

accedeix a tot la informació

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional s’obté el títol de tècnic.

Per accedir al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional cal tenir algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat la prova d'accés (per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova)
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Per accedir a aquest ensenyament cal formalitzar, a la secretaria de l'institut, d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament:

 1. la sol·licitud de preinscripció, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc, i,
 2. la matrícula.

Objectius

La Formació Professional específica comprén un període d’estudis teòrics i pràctics que forma els alumnes per a la seva incorporació al món laboral professional. Els cicles s’organitzen en mòduls específics segons l’especialitat escollida.

 

CARTA DE SERVEIS

 

Especialitats

 Horaris intensius

CFGM matins

CFGS tardes

Marc horari: consulteu a documents de centre