Serveis

Reconeixement

El servei de Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials, s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

Aquest servei té un preu públic de 18 € per Unitat Formativa.

Carta de compromís

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU El centre IES de Sta. Coloma de Farners es compromet ha realitzar un…