Projectes

GEP (Generació Plurilingüe)

Des del curs 2018-2019 l’Institut de Santa Coloma de Farners forma part del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint així el seu creixement acadèmic. El programa GEP és una iniciativa del Departament d’Ensenyament que ofereix als docents eines, recursos i metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE).