Secretaria

Tramitació de títols

Una vegada aprovats els estudis que donen dret a l'obtenció de títol, cal fer el següent:

Títol d’ESO:

En acabar el curs, des del centre s'organitza una reunió per informar l’alumnat de com s’ha de fer la sol·licitud del títol. Cal tenir el DNI vigent. No cal fer cap pagament. Cal lliurar:

  1. Full de sol·licitud del títol acadèmic (degudament omplert)
  2. Resguard de sol·licitud de títol acadèmic (el centre us el proporcionarà)

Fora d’aquest termini, podeu venir a secretaria per fer la sol·licitud del títol d’ESO.

Títol de batxillerat o cicles formatius:

En acabar el curs, des del centre s'organitza una reunió per informar l’alumnat de com s’ha de fer la sol·licitud del títol. Cal tenir el DNI vigent. Cal lliurar:

  1. Full de sol·licitud del títol acadèmic (degudament omplert)
  2. Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa (el centre us el proporcionarà)
  3. Comprovant de pagament de l’import corresponent:

Batxillerat: 69,65 € /  Cicle formatiu grau mitjà: 69,65 €  / Cicle formatiu grau superior: 78 €

 

Bonificacions i exempcions 


En el pagament de l'import de totes les taxes s'estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l'import per a:

● membres de família nombrosa de categoria general 

● membres de famílies monoparentals


Exempció del 100% del pagament per a:

● membres de família nombrosa de categoria especial

● víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)

● persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

● infants i adolescents en acolliment familiar

 

Lliurament del títol

Quan el títol arribi a secretaria, rebreu un correu electrònic informant que ja el podeu venir a recollir. Cal portar el DNI i el resguard del títol.

_ Si no podeu venir personalment a recollir-lo, pot venir una persona autoritzada. Cal que porti:

  • Full d'autorització omplert
  • Document d’identitat de la persona autoritzada
  • Fotocòpia del DNI / NIE / passaport de la persona que autoritza
  • Resguard del títol 

_ Si heu perdut el resguard del títol, ompliu aquesta sol·licitud.

_ Si heu pagat el títol i teniu dret a devolució de taxa, ompliu aquest formulari.

_ Si heu perdut el títol acadèmic, podeu sol·licitar un certificat al web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o bé podeu sol·licitar-ne un duplicat omplint aquest formulari.ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya.