Institut de Santa Coloma de Farners

Tramitació de títols

La tramitació de títols consta dels passos següents:

Pas 1 – superar els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol.

Pas 2 – recollir a la secretaria, o via tutor/a, el resguard que correspongui:

  • Alumnat de l’ESO – el “resguard acreditatiu de la tramitació del títol de graduat en educació secundària”
  • Alumnat d’estudis postobligatoris – el “resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional: liquidació de taxa”

Pas 3 – si sou alumnat de l’ESO el tràmit és gratuït.

Pas 4 – si sou alumnat d’estudis postobligatoris haureu de pagar la taxa corresponent als drets d’expedició de títols i tornar a la secretaria de l’institut el resguard del Pas 2 signat i segellat per “La Caixa”. Després haureu d’emplenar i presentar a la secretaria el full de “Sol·licitud de títol acadèmic i professional”.

Termini dels passos 1 a 4:

  • mes de juny - alumnat d'ESO i postobligatori
  • mes de setembre - alumnat d'ESO

Pas 5 – l’institut rebrà els títols procedents del Departament d’Ensenyament

Pas 6 – l'alumnat de l’ESO i d’estudis postobligatoris rebreu la notificació de l’institut conforme ja podeu passar per secretaria a recollir el títol.

 

Informació d’altres circumstàncies:

Tant si sou alumnat del curs actual com si sou antic alumnat i us trobeu en alguna d’aquestes situacions:

  • Si el que voleu és recollir el títol
  • Si el que voleu és sol·licitar un duplicat del títol
  • Si el que voleu és sol·licitar el títol per primera vegada de cursos anteriors

El termini d’aquestes situacions és: del mes d’octubre a febrer (ambdós inclosos)
Horari: matí de 9 a 13 h
Lloc: secretaria de l’institut