L'institut

Institut de Santa Coloma de Farners

L'Ins de Santa Coloma de Farners és un institut públic d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius que té com a objectiu educar i formar amb la millor qualitat possible i amb la participació de tota la comunitat educativa, nois i noies a partir de 12 anys i que, partint dels valors de respecte i solidaritat, se'ls vol dotar d'eines per incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica per tal d'esdevenir ciutadans responsables i respectuosos amb les persones i el seu entorn.

L'Ins de Santa Coloma de Farners vol ser un centre d'ensenyament secundari i postobligatori de referència a la comarca, integrat a l'entorn, que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en valors, tant en l'àmbit humà com en l'acadèmic. Per això treballarem per crear un bon ambient humà, de treball i d'estudi, posant tots els esforços per atendre de la millor manera possible les necessitats individuals de cada alumne i del grup on aquest està ubicat, millorar els canals de comunicació entre el centre i les famílies, així com promoure i fomentar tota mena d'iniciatives orientades a millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes i la tasca educativa de tots els sectors implicats.

Vol treballar pels valors de

  • Respecte, tolerància, inclusivitat i solidaritat coma a eixos de la nostra comunitat educativa.
  • Convivència basada en el diàleg i els processos de mediació.
  • Cultura de la pau, defensa dels drets humans, igualtat de gènere, participació democràtica, sentit crític i autoexigència.
  • Compromís amb la llengua i la cultura catalana.
  • Laïcitat, pluralisme i multiculturalitat.
  • Compromís amb la innovació educativa i les noves tecnologies.
  • Compromís amb la defensa i respecte del medi ambient

L'Ins de Santa Coloma de Farners ofereix estudis: d'educació Secundària Obligatòria (ESO); batxillerat (modalitats de ciències de la salut, de tecnologia i d'humanitats i ciències socials); cicles Formatius de grau mitjà de gestió administrativa,  d'equips i instal·lacions electrotècniques i d'atenció a les persones amb situació de dependència (des del curs 2013-2014); cicles Formatius de grau superior d'Administració i finances i d'Educació infantil; curs de  d'accés dels CFGS (CAS); programa de qualificació professional inicial (PFI)

El nostre centre disposa de suport intensiu per a l'educació integral (SIEI) i una aula d'acollida (AA) per donar suport a tot el nostre alumnat.

Participa en el Pla d'Escoles Associades a la UNESCO (juny 2000), en el Programa d'Escoles Verdes (2008), el de Salut i escola així com en el Pla de l'esport a l'escola. L'institut també està acollit al Programa de mediació i convivència escolar, al Programa de reutilització de llibres de text i al Pla de Millora de secundària. S’han desenvolupat estades de formació i estades a l’empresa a l’estranger pels alumnes de formació professional. Disposem de la carta ERASMUS+. L'hem demanat perquè estem fermament covençuts que tant la mobilitat com la participació en projectes de cooperació, tant a nivell europeu com internacional, poden aportar més qualitat a l´experiència professional de l´alumnat i del professorat, així com als nostres estudis, i per extensió a tota la nostra comunitat educativa

L'Institut de Santa Coloma de Farners  ofereix el programa FP Assessorament i Reconeixement, per què creiem en la formació al llarg de la vida,  que permet el  reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits  mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials, relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Actualment escolaritza en els ensenyaments obligatoris a alumnes del municipi de Santa Coloma de Farners i de les poblacions de Vilobí, Salitja , Sant Dalmai i Brunyola.

El curs 2016-2017 vàrem iniciar el programa de qualitat i millora contínua i hem assolit la certificació ISO el  curs 2019-2020.

Carta de serveis

El Centre - Presentació