Centre

Documents de centre i qualitat

A continuació detallem l’estructura de treball definida a l'INS Santa Coloma de Farners. Els següents documents fan referència al curs actual, on s’exposen les diferents instruccions per a l’organització i el funcionament del centre.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu. En aquest…