Institut de Santa Coloma de Farners

Reconeixement - Serveis

TRIBUNALS RECONEIXEMENT

 

 

TRIBUNALS RECONEIXEMENT   09  de gener  2018

 

Família professional: Serveis Socioculturals i a la comunitat.: 

Usuari: 33911283Z

 Hora: 17'00  a 17'30h. Aula: TAPSD

Usuari:Y0992264N

Hora: 17’30  a 18'00h.Aula: TAPSD

Usuari: 40316156P

Hora: 18'00  a 18'30h.  Aula: TAPSD

Usuari: 37786284K

Hora: 18'30  a 19'00h.  Aula: TAPSD