El problema del mes

"El problema del mes" (concurs de Matemàtiques) - DESEMBRE DE 2020

 Ja tenim aquí el Problema mes desembre-2020

Cada mes, a la pàgina web de l'institut, trobareu la proposta de diversos problemes matemàtics.

-Per participar-hi heu d'enviar un document al correu matesscf@gmail.com o fer arribar la solució als professors de Matemàtiques abans del dia 1 DE FEBRER 2021. El vostre treball serà valorat i rebreu una puntuació. Per Sant Jordi, els qui hàgiu acumulat més punts sereu premiats.