Projectes

Qualitat i Millora

POLÍTICA DE QUALITAT                                                                                                                                                                                                        

L’Institut de Sta. Coloma de Farners és un centre públic d’ensenyament secundari obligatori i post obligatori que imparteix ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà i superior, el curs de preparació per l’accés al GS i el PFI d’auxiliar de pintura.                      

 

La Política de Qualitat de l’Institut de Sta. Coloma  ha estat i estarà sempre, d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes, les famílies i de les empreses, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora continua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

 

El nostre sistema de qualitat vol abastar tots els processos claus relacionats amb l’ensenyament-aprenentatge de tots els estudis que s’imparteixen al nostre l’institut.

 

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d'aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

 

  1.  La dimensió personal de l'alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives.

  2.  La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.

  3. La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d'Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

  4. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.

  5. I l'acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l'Administració Educativa.

  6. L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut, els aspectes mediambientals i les accions preventives envers la seguretat dels treballadors i alumnes del centre.

  7. L’interès per acomplir els requisits establerts per l’Administració Educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació, com les normes de prevenció i les mediambientals, de tal manera que assegurin la reducció dels riscos laborals, l'eliminació de la sinistralitat i puguin preveure i evitar o minimitzar els possibles efectes contaminants.

Última revisió juny 2020

DOCUMENTS RELACIONATS

-MAPA DE PROCESSOS

-PEC

-NOFC

-PLC

-ESTRATÈGIA DIGITAL

-CARTA DE SERVEIS

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu. En aquest…