El problema del mes

"El problema del mes" (concurs de Matemàtiques) - OCTUBRE

Ja tenim aquí el problema del mes d'OCTUBRE

Cada mes, a la pàgina web de l'institut, trobareu la proposta de tres problemes: un de la categoria A (per a l’alumnat de 1r i 2n d'ESO), un de la categoria B (per a alumnes de 3r i 4t d'ESO) i un altre de la categoria C (per a l’alumnat de batxillerat i cicles). Per participar-hi heu de lliurar un informe amb el vostre procés resolutori al professor/a de matemàtiques abans del DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE DE 2017. El vostre treball serà valorat i rebreu una puntuació. Penseu que no es valora només el resultat sinó també el procés seguit, la claredat expositiva i, si és possible, la comprovació. Per Sant Jordi, els qui hàgiu acumulat més punts sereu premiats.