El problema del mes

"El problema del mes" (concurs de Matemàtiques) - GENER

L'activitat "El problema del mes" , organitzada pel departament de matemàtiques, s'adreça a tot l'alumnat que gaudeix resolent problemes. Cada mes, a la pàgina web de l'institut, trobareu la proposta de dos problemes: un de la categoria A (per a l’alumnat d'ESO) i un altre de la categoria B (per a l’alumnat de batxillerat i cicles). Per participar-hi heu de lliurar un informe amb el vostre procés resolutori al professor/a de matemàtiques abans del dia 31 DE GENER. El vostre treball serà valorat i rebreu una puntuació. Penseu que no es valora només el resultat sinó també el procés seguit, la claredat expositiva i, si és possible, la comprovació. Per Sant Jordi, els qui hàgiu acumulat més punts sereu premiats. Animeu-vos-hi!

Problema del mes d'octubre

Problema dels mesos de novembre i desembre

NOU!!! Problema del mes de gener