La Revista

La revista de l'IES

Cada trimestre la Comissió de Biblioteca edita una revista amb continguts elaborats per alumnes i professors/es de l'institut.