Activitats escolars

Geologia de camp

Ciències de la terra i medi ambient

El passat dilluns dia 28 d’octubre els alumnes de 2n de Batxillerat de la matèria de ciències de la terra i del medi ambient van anar a Girona.

La sortida estava dedicada a aprofundir en els conceptes bàsics de la geologia de camp però també a analitzar els riscos de la ciutat de Girona, especialment el de Inundació. Es va completaqr amb una visita a les pedreres i un recorregut de geologia urbana per estudiar la importància de la Calcària Nummulítica, comercialment coneguda com a Pedra de Girona.