Gresol Formatiu i activitats de CF

Setmana de Formació i Orientació Laboral (FOL). Primers Auxilis. Creu Roja

La Creu Roja va venir a l´IES a formar els alumnes del CFGS Administració i Finances en temes de Primers Auxilis. L´objectiu era formar-los en temes relacionats amb el trasllat de l´accidentat i el protocol d´actuació en casos d´emergència. El tema va interessar i sorprendre a l´alumnat que van participar activament en les sessions