Gresol Formatiu i activitats de CF

Setmana de Formació i Orientació Laboral (FOL). Primers Auxilis. Prof. A. Sabench

L´alumnat del CFGS Administració i Finances van participar en la formació de primers auxilis que es va fer en el Gimnàs de l´IES.