Gresol Formatiu i activitats de CF

SETMANA DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Durant tota la setmana passada els alumnes de cicles formatius del centre varen realitzar activitats d'orientació laboral.

Entre altres activitats es van dur a terme diferents xerrades

- salut labora

- primers auxilis  per part de la Creu Roja

-  Motivació i esforç

- Creació d'empreses

- CEDIAP

I una col·laboració directa en del centre informant als alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre els cicles que estan cursant o els que han cursat en el cas dels alumnes del curs preparatori a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

- Mostra de les activitats dels alumnes de cicles en el vestíbul de l'IES

- Xerrada als alumnes de 4t d'ESO per part dels alumnes del PPAS

- Visita  guiada als tallers d'administratiu, electrònica, pneumàtica, elèctric  i educació infantil als alumnes de 3r d'ESO