Gresol Formatiu i activitats de CF

Xerrada de Coach i PNL a càrrec de David Alberca Soler

Hi ha moltes maneres de definir què és el coaching personal, i sembla haver-hi un consens en que és un procés de treure el potencial de l´individu a fóra. El Coaching Personal no és teràpia, ni és donar consells, ni és formar. L'enfoc no està "en resoldre problemes" sinó en la persona i el seu potencial. És un procés on la persona es marca uns objectius i està obert a aprendre i a passar a l'acció. És més un art que una ciència o una tècnica, doncs el potencial de la persona és un misteri que es va descobrint poc a poc, i la "tècnica" que s'utilitza es basa molt en la intuició i la curiositat del coach (el professional del coaching). El coaching és un procés d'accelerament en aquest procés d'aprenentatge, i és un procés d'acompanyament en l'assoliment dels objectius que cada persona es marqui com a importants i necessaris per assolir un grau més alt de rendiment, d'auto-estima i de gaudi de la seva vida