Treballs de Recerca

Pràctiques a l´aula

Els estudis permeten fer classes pràctiques d´anàlisi de circuits....