Treball de síntesi ESO

TS 2021-2022

Objectius del mil·leni

Nous reptes per l'alumnat de 1r i 2n d'ESO que resolen amb molt d'enginy i amb els  17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ben presents busquem solucions.