Activitats i notícies -

Eleccions al consell escolar (PARES I MARES): DIMECRES 28 DE NOVEMBRE, de 8.30 a 20.00

Benvolguts/des,
 
Demà dimecres hi ha eleccions representant pares de  8.30 a 20.00.
És molt important la participació de tothom.
 
Moltes gràcies

Dolors Oliveras Ferrerós
Directora
Ins de Santa Coloma de Farners