Institut de Santa Coloma de Farners

Documents de centre i qualitat - Centre

Funcionament del curs

Aquestes instruccions per al curs  tenen l’objectiu de desplegar i concretar la NORMATIVA de RÈGIM INTERN de l’Ins de Sta. Coloma de Farners, que tota la comunitat educativa té el dret i el deure de conèixer i aplicar. Tot allò que no quedi previst en aquestes instruccions, queda afectat pel que disposi la citada Normativa.

NORMATIVES DE REFERÈNCIA

NOFC (document )

Resolució del Departament d'educació, per la qual s’aproven els documents per a

l’organització i la gestió dels centres per al curs  Normes d'organització d'inici de curs 

 

Normatives:  web Departament d'ensenyament Departament d'ensenyament