Actualitat

PREINSCRIPCIÓ D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2022/2023

 

Qui ha de fer la preinscripció d'estudis postobligatoris curs 2022-2023?

Cal fer la preinscripció per ser admès/a a batxillerat NOMÉS si veniu d'una altre centre. Els alumnes que curseu 4t d'ESO en el nostre institut no cal que feu preinscripció oficial, fareu un formulari intern.

Per demanar plaça a Cicles Formatius TOTHOM ha de fer la preinscripció oficial.

 

1. BATXILLERAT

Publicació de l'oferta inicial de places.

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/05/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 09/06/2022

Publicació de l'oferta definitiva de places 21/06/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022

Publicació de la llista d'espera del centre a 22/06/2022

Alumnes preinscrits al centre 22/06/2022

DATES PREINSCRIPCIÓ

Coneix el calendari i els terminis

Del 23 al 29 de juny de 2022: matriculació dels alumnes preinscrits a batxillerat amb plaça assignada

2. CICLES FORMATIUS

  • CFGM

Publicació de l'oferta definitiva de places a 06/07/2022

Publicació de la llista d'admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 05/05/2022

Publicació de la llista d'admesos i exclosos definitiva que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022

CFGM - 2022-2023 - Procés per a l'alumnat de continuïtat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 08/07/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 15/07/2022

 

DATES PREINSCRIPCIÓ

Calendari per a l'alumnat amb continuïtat d'escolaritat

28 de juny de 2022: llista ordenada

Calendari per a la resta d'alumnat (sense continuïtat d'escolaritat)

28 de juny de 2022: llista ordenada

 

  • CFGS

Publicació de l'oferta inicial de places

Publicació de l'oferta definitiva de places a 15/07/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 05/07/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 07/07/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 15/07/2022

DATES PREINSCRIPCIÓ

Coneix el calendari i els terminis

7 de juliol de 2022: llista ordenada

15 de juliol de 2022: oferta final de places escolars

15 de juliol de 2022: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Del 18 al 22 de juliol: matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

3. PFI

Relació d'alumnes preinscrits en el centre.

Relació d'alumnes preinscrits en el centre 09/06/2022

DATES PREINSCRIPCIÓ

Coneix el calendari i els terminis

Matrícula del 4 al 15 de juliol