Actualitat

PREINSCRIPCIÓ D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2022/2023

 

Qui ha de fer la preinscripció d'estudis postobligatoris curs 2022-2023?

Cal fer la preinscripció per ser admès/a a batxillerat NOMÉS si veniu d'una altre centre. Els alumnes que curseu 4t d'ESO en el nostre institut no cal que feu preinscripció oficial, fareu un formulari intern.

Per demanar plaça a Cicles Formatius TOTHOM ha de fer la preinscripció oficial.

 

1. BATXILLERAT

Publicació de l'oferta inicial de places.

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/05/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 09/06/2022

Publicació de l'oferta definitiva de places 21/06/2022

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022

Publicació de la llista d'espera del centre a 22/06/2022

Alumnes preinscrits al centre 22/06/2022

DATES PREINSCRIPCIÓ

Coneix el calendari i els terminis

Del 23 al 29 de juny de 2022: matriculació dels alumnes preinscrits a batxillerat amb plaça assignada

2. CICLES FORMATIUS

  • CFGM

Publicació de l'oferta inicial de places.

Publicació de la llista d'admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 05/05/2022

Publicació de la llista d'admesos i exclosos definitiva que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022

CFGM - 2022-2023 - Procés per a l'alumnat de continuïtat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022

 

DATES PREINSCRIPCIÓ

Calendari per a l'alumnat amb continuïtat d'escolaritat

28 de juny de 2022: llista ordenada

Calendari per a la resta d'alumnat (sense continuïtat d'escolaritat)

28 de juny de 2022: llista ordenada

 

  • CFGS

Publicació de l'oferta inicial de places

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 23/06/2022

DATES PREINSCRIPCIÓ

Coneix el calendari i els terminis

23 de juny de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 23 (a les 13 h) al 29 de juny de 2022: presentació de reclamacions

 

3. PFI

Relació d'alumnes preinscrits en el centre.

Relació d'alumnes preinscrits en el centre 09/06/2022

DATES PREINSCRIPCIÓ

Coneix el calendari i els terminis

Del 27 de maig al 3 de juny de 2022: presentació de reclamacions