Estudis

Atenció a persones en situació de dependència

CICLES FORMATIUS DE SERVEIS A LA COMUNITAT

Titulació: Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència

Cursos: 2 cursos acadèmics

Horari lectiu: Matins de 8:00 a 14:40h

Aprendràs:

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
 • Atenció sanitària i higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport en la comunicació
 • Destreses socials
 • Primers auxilis
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic Quan acabis podràs:
 • Accedir a un treball de tècnic.
 • Accedir a un cicle formatiu de Grau Superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de Grau Mitjà.

De què treballaràs:

Exerciràs l'activitat en el sector de serveis a les persones, realitzant tasques assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

On treballaràs: En centres per persones amb discapacitat, en centres geriàtrics, en centres psiquiàtrics, en SAD, en escoles i instituts, als SIEI o amb alumnes amb discapacitat, en fundacions tutelars, en serveis de teleassistència.