Estudis

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CF D’ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

GRAU MITJÀ

Titulació: Tècnic/a en Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Horari lectiu: Matins de 8:00 a 14:40h

Durada: 2 cursos acadèmics acadèmics

Aprendràs:

 • Automatismes Industrials.
 • Infraestructures Comunes de Telecomunicació
 • Instal·lacions Elèctriques Interiors.
 • Instal·lacions de Distribució.
 • Instal·lacions Domòtiques.
 • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques.
 • Màquines Elèctriques.
 • Instal·lacions Elèctriques Especials.
 • Electrònica i Electrotècnia.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.

Quan acabis podràs:

 • Accedir a un treball de tècnic.
 • Accedir a un cicle formatiu de Grau Superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de Grau Mitjà. GRAU MITJÀ

De què treballaràs:

 • Electricista de manteniment i instal·lador en l'àmbit domèstic i industrial.
 • Electricista de muntatge i manteniment de línies elèctriques de distribució.
 • Instal·lador i mantenidor de sistemes domòtics, d’energia solar fotovoltaica i de telecomunicacions en edificis i habitatges.

On treballaràs:

 • Empreses instal·ladores i de manteniment tan de l’àmbit domèstic com l’industrial.
 • Empreses de muntatge i manteniment de línies elèctriques de distribució, dependents de les companyies distribuïdores.
 • Empreses instal·ladores de sistemes d’automatització, domòtica, d’energies renovables i telecomunicacions

 

CFGM Electricitat