Galeria de fotos

Taller de Fes coop als alumnes de Batxillerat

Aquest Taller s´ha organitzat amb la finaliat d´apropar als alumnes en el coneixement de les cooperatives com a possibilitat d'emprendre un negoci. Posteriorment els alumnes, voluntàriament poden fer un Pla d'empresa per grups de 3 a 6 membres, amb l'assessorament directe d'un tutor de "Fes coop" . Amb aquest Taller es pretén estimular l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat, tot reflexionant l´entorn de l’empresa democràtica i responsable, l’activitat emergent i la vocació innovadora, a través de diferents accions.

En aquest Taller presencial d’una hora de durada conduït per un especialista en cooperativisme. A més a més, es fa difussió de la web del projecte. La web inclou un simulador per la creació d’un pla d’empresa cooperativa i esdevindrà un entorn virtual d’aprenentatge. Igualment, aquesta web està concebuda com una xarxa social a fi que el treball de creació del pla d’empresa sigui realitzat amb metodologia cooperativa.
Els alumnes també tenen la possibilitat de participar en el "Concurs Fes Coop" i guanyar un ordinador portàtil. Els alumnes dels diversos centres participants opten a un premi amb el seu pla d’empresa. La qüestió  és apropar als alumnes en el coneixement de les cooperatives com a possibilitat  d´d'emprendre un negoci.