Institut de Santa Coloma de Farners

Destacats Portada

Manifest per la democràcia - INS de Santa Coloma de Farners

 Els sotasignants, membres del claustre de professors/es i del PAS de l'Institut de Santa Coloma de Farners, reunits en assemblea, manifestem el compromís permanent en l'educació en valors socials i cívics,  i de manera especial en el valor de la democràcia.

 Per aquesta raó, volem denunciar la reiterada vulneració dels drets democràtics més elementals que darrerament  practica el Govern d'Espanya, pròpia de règims autoritaris, i que afecta el conjunt de la ciutadania de Catalunya.

 Demanem al Govern espanyol i als estaments responsables de les seves ordres que aturin aquesta manera de procedir i treballin per protegir els valors fonamentals de la democràcia.

 I suggerim,  per a la resolució del conflicte generat per l'anhel d'exercir el dret a decidir que ha manifestat de forma pacífica i insistent una part significativa del poble de Catalunya, la conveniència de recórrer al diàleg i a la mediació internacional.

 A Santa Coloma de Farners, el dia 19 de setembre de 2017